สมัครงาน

1.  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมภาคสนาม  จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์ สามารถเจรจาต่อรองได้
 • สวัสดิการ :  เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด, เสื้อยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)  
 • หากขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานและค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
รายละเอียดงาน : ตรวจวัดและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

2.  ช่างเทคนิค  จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์ สามารถเจรจาต่อรองได้
 • สวัสดิการ :  เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด, เสื้อยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)  
 • หากขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานและค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
รายละเอียดงาน : ตรวจวัดและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

Visitors: 67,140